ACHIZIȚII

Poziții disponibile: 1

Locuri de muncă în Achiziții

Departamentul de Achiziții contribuie la performanța durabilă, competitivitatea și dezvoltarea Michelin, creând plus-valoare și susținând inovația cu ajutorul furnizorilor noștri. Această contribuție se realizează prin excelență operațională și achiziții durabile, susținerea eticii în afaceri, protecția mediului și a drepturilor omului.


Contract Manager


MISIUNE: Asigură procesul de achiziție, până la plata pentru contractele de care este responsabil, lucrând împreună cu Managerii de Contract Internaționali, achizitorii din țară și echipa locală de achiziții și diferiți parteneri din fabrici.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Se asigură că partenerii interni pot plasa comenzile în sisteme;
• Investighează și rezolvă motivul blocării facturilor la plată;
• Oferă sprijin partenerilor și furnizorilor săi interni;
• Asigură continuitatea activităţii de aprovizionare în uzine, respectând termenele agreate şi obiectivele uzinei;
• Gestionează și optimizează contractele pe durata de viață a acestora;
• Contribuie la eficiența procesului Purchase to Pay (P2P).


Operational Leader Source to Pay


MISIUNE: Coordonează echipa, pentru a atinge obiectivele de performanță stabilite și a crește satisfacția partenerului.
Asigură suport administrativ și produse, echipamente și servicii partenerilor interni din fabrică în conformitate cu procedurile de achiziție, nivelul de servicii convenit și principiile Michelin.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Organizează echipa și delegă sarcini pentru a asigura continuitatea activității;
• Susține procesul de standardizare și asigură conformitatea cu procedurile specifice; coordonează implementarea ideilor de progres în vederea îmbunătățirii proceselor;
• Asigura livrarea catre parteneri a comenzilor; deblochează facturile în sistemele utilizate;
• Monitorizează indicatorii operaționali, propune și asigură implementarea și urmărirea acțiunilor corective privind reclamațiile, conflictele, sau riscurile de nerealizare a obiectivelor;
• Identifică nevoile de dezvoltare a competențelor la nivel de echipă; pregătește și implementează planul aferent.


Trainee

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Creează și consolidează rapoarte;
• Învață cum să gestioneze relația cu furnizorii;
• Învață cum să lucreze în diverse aplicații;
• Participă la activități diverse ale departamentului (oferă asistență furnizorilor, discută cu alte departamente despre comenzile necesare)


Procurer


MISIUNE: Pune la dispozitia clienților interni produsele, echipamentele sau serviciile negociate de către departamentul de Achiziții, conform procedurilor și principiilor Michelin. Asigură asistență administrativă și continuitatea activității de aprovizionare în uzine.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Analizează și procesează cererea de cumpărare validată de partenerul intern; transmite comanda de achiziție către furnizor; ține partenerul intern informat cu privire la starea comenzii până la livrarea bunurilor/serviciilor. Verifică dacă recepția bunurilor a fost efectuată corect. Gestionează facturile în sistemul informatic;
• Supraveghează rezolvarea de către furnizor a oricăror neconformități cantitative/calitative; în caz de întârzieri în livrare, informează partenerul intern și decide acțiunile în vederea soluționării problemelor;
• Realizează studii de piață la cererea partenerilor interni;
• Informează furnizorul de servicii de logistică despre orice nevoie de transport; primește notificările vamale pentru produsele sosite și pregătește documentația în vederea eliberării produselor.