RESURSE UMANE

Poziții disponibile: 10

Parcursul profesional în domeniul Resurselor Umane

Misiunea Departamentul de Resurse Umane (Serviciu Personnel) este de a crea condițiile care să permită:
• oamenilor să se dezvolte în mediul lor profesional,
• echipelor să fie competente, responsabile și eficiente,
• companiei să-și atingă ambițiile economice, sociale și societale.

HR Admin

Descoperiți locurile de muncă din domeniul Resurselor Umane:


MISIUNE: Asistă colegii de pe site-urile alocate în procesul administrativ privind procesul de angajare și contribuie la îmbunătățirea activităților de resurse umane.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
Este implicat în 2 procese principale de HR: angajarea pentru site-urile Michelin și procedura de beneficii.
• Pregătește sau actualizează dosarele de angajare legate de ciclul de viață al angajaților (angajare, transfer, promovare și încetare);
• Urmărește și consolidează documentele și informațiile legate de angajare, pentru a se asigura că Dosarul de Personal al angajatului este complet, în conformitate cu legislația locală;
• Întocmește diverse documente legate de HR (certificate de angajare, duplicate, rapoarte etc.);
• Asigură evidența corectă a intrărilor și ieșirilor în Registrul General al Salariaților (REVISAL) conform condițiilor legale;
• Explică angajaților politicile, legile și standardele de resurse umane;
• Actualizează baza de date pentru calculele lunare ale salariilor;
• Acționează ca un consilier privind beneficiile angajaților (rezolvă solicitările angajaților cu privire la politicile de beneficii; face rapoarte la cerere, comunică cu reprezentanții partenerilor).


Specialist salarizare (payroll)
MISIUNE: Finalizări precise și în timp util ale proceselor atribuite, pentru a sprijini o experiență pozitivă a angajaților în toate aspectele legate de execuția salariilor. Validarea acurateței datelor este esențială.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Efectuează plăți de salarizare folosind sistemul de gestionare a salariilor în timp util, în conformitate cu politicile de plată ale companiei, cu ghidurile de calitate și control și cu legile și cerințele de reglementare.
• Procesează concediile angajaților, pentru a asigura responsabilitatea exactă a excepțiilor de salarizare.
• Asigură rezolvarea profesională a discrepanțelor de salarizare și a întrebărilor primite.
• Alertează managementul privind neconformitatea descoperită sau problemele legate de calitatea datelor.
• Organizează și arhivează documentația privind salarizarea în conformitate cu liniile directoare ale companiei și cu reglementările legale.


Benefits Advisor


MISIUNE: Asigură sprijin administrativ pentru echiparea autovehiculelor personalului eligibil (activ sau pensionat) în perimetrul alocat, având în vedere stocul de anvelope disponibil și în conformitate cu normele și legislația în vigoare. Furnizează informații relevante Centrului de Tehnologie în scopuri statistice și tehnice.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Prelucrează cererile de echipare a vehiculelor.
• Preia apeluri legate de activitatea de beneficii anvelope atunci când sunt redirecționate de către centrul de apeluri.
• Analizează toate rapoartele de predare-preluare primite.
• Completează datele în baza de date și este capabil să extragă și să utilizeze datele.
• Asigură contactul direct cu angajatii în cazul unei reclamații.
• Verifică facturile emise de furnizori.


Travel & Expenses Analyst

MISIUNE: Asigură recepția și controlul rapoartelor de cheltuieli ale angajaților din perimetrul său, respectând indicatorii stabiliți. Acționează ca Subject Matter Expert în activitățile legate de cheltuielile de călătorie, gestionând solicitările angajaților și oferind o experiență pozitivă pentru clienți.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE
• Primește rapoarte de cheltuieli utilizând iExpense, urmărește și colectează rapoartele lipsă;
• Execută planul de control definit pentru verificarea rapoartelor de cheltuieli și a facturilor aferente;
• Monitorizează cheltuielile nedecontate și colaborează cu angajații pentru a finaliza reconcilierea;
• Este responsabil de decontarea cheltuielilor de deplasare ale angajaților la încetarea contractului de muncă;
• Monitorizează respectarea politicilor, gestionează reclamațiile și situațiile excepționale;
• Asigură calitatea, acuratețea datelor și respectarea termenelor de livrare a rapoartelor privind plățile angajaților;
• Oferă suport prompt și de calitate angajaților, prin furnizarea de informații despre cheltuielile de călătorie, sistemele și procedurile de plată și decontare.

Training Support Assistant

MISIUNE: Sprijină implementarea acțiunilor de formare și dezvoltare desfășurate în Franța, în conformitate cu normele și legislația locală.
RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Menține înregistrările de formare (de exemplu, liste de stagiari, programe, foi de prezență);
• Pregătește și difuzează materiale de instruire (de exemplu, note Hangout);
• Oferă suport administrativ și logistic în timpul training-urilor (ex.: asigură resursele, trimiterea fișei de prezență, certificate, cereri de acces, rezervări de pauze);
• Creează, verifică și actualizează catalogul de instruire în sistem;
• Completează fișele de prezență după sesiunile de instruire și controlează datele înregistrate;
• Urmărește acordurile cu organizații externe, privind calendarul de training și procesul de facturare;
• Programează sesiuni, realizează baze de date în sistemul de referință, în conformitate cu planul anual sau pe baza solicitărilor specifice primite în cursul anului.