FINANCIAR

Poziții disponibile: 2

Principalele locuri de muncă în domeniul Financiar

Misiunea noastră constă în:
• ghidarea performanței economice și financiare a Grupului pentru atingerea obiectivelor sale, permițând luarea deciziilor agile și de încredere, datorită calității informațiilor;
• gestionarea riscurilor financiare ale Grupului, astfel încât acesta să se poată concentra asupra activității sale de bază;
• promovarea imaginii Grupului în fața investitorilor, pe termen lung, pentru a obține o valoare de piață comparabilă cu cea mai bună din industria noastră.

Descoperiți rolurile din domeniul financiar:


General Ledger Company Leader


MISIUNE: Asigură, pentru una sau mai multe companii, calitatea tuturor activităților entității CBS/CBS R2R în conformitate cu standardele definite de Grup. Coordonează rezultatele de la CBS și actorii externi și este punct unic de contact pentru echipa locală de Financiar, pentru perimetrul său.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Închiderile de cont și rapoartele de Grup sunt realizate conform termenelor convenite, iar conturile locale conform termenelor legale din țară.
• Calitatea și caracterul complet al informațiilor înregistrate în registre secundare și Registrul general sau prezentate în rapoarte detaliate.
• Calitatea și caracterul complet al reconcilierilor și cycle reviews produse de CBS și de partenerii externi. Toate livrabilele sunt partajate cu echipa locală de contabilitate. Oferă suport adecvat cu privire la modul de utilizare a acestora. Aduce o contribuție semnificativă la revizuirea generală și la validarea contului.
• Produsele livrabile și datele necesare auditorilor statutari și controlorilor regulatori/fiscali sunt furnizate în termen și îndeplinesc așteptările de calitate.
• Planuri de acțiune privind calitatea contabilității, control intern și progres continuu pentru companiile din atribuțiile sale și tot personalul CBS/extern.
• Sunt implementate standardele pentru toate activitățile de contabilitate CBS/externe.


Accounting Cycle Analyst


MISIUNE:
Asigură calitatea contabilă a activităților unuia sau mai multor cicluri contabile în conformitate cu termenele definite de Grup și cu standardele de contabilitate locale și ale Grupului. Este responsabil pentru datele contabile și coerența economică pentru conturile din perimetrul său. Este responsabil pentru sarcinile critice care fac parte din procesul de închidere contabilă.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Sarcini critice pentru efectuarea controlului, conturi lunare și închiderea registrelor în termen.
• Calitatea și caracterul complet al informațiilor înregistrate în Registrul principal, Registrul general și, de asemenea, toate rapoartele contabile detaliate în funcție de ciclul în cauză. Plan de acțiune pentru abordarea calității neconforme și îmbunătățirea calității.
• Analiza și controlul tranzacțiilor ciclului, raportare către Liderul CESP al Companiei(ilor) și Managerul Local Contabilitate.
• Produsele și datele ciclului(lor) necesare auditorilor juridici și controlorilor fiscali sunt furnizate în termen și respectă nivelul de calitate așteptat.
• Definește standarde pentru toate activitățile de contabilitate ale CESP/partenerului extern.


Trainee Finance


• Învață intensiv despre Michelin, produsele noastre și modul de a face lucrurile;
• Își pune în practică aceste cunoștințe, în contexte de business reale;
• Lucrează împreună cu colegii noștri și cu mentorul său, pregătindu-se pentru a gestiona propriile proiecte în mod independent;
• Crează și consolidează rapoarte;
• Învață să lucreze într-un sistem ERP – Oracle;
• Participă la diferite activități din departamentul de Financiar.


Business Support Controller


MISIUNE:
Ajută entitățile de afaceri, în special Business Partner Controllers (BPC), în misiunea lor de asistență în management. Realizează împreună cu BPC previziunile și întocmește rapoartele și analizele pentru entitatea de care este responsabil, cu privire la diverși indicatori ai entității: vânzări pentru teritoriile comerciale, CRI și variații pentru fabrici, SG&A etc.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Asigură calitatea datelor în închiderea de lună, efectuează ajustările și corecțiile necesare, respectând standardele Grupului.
• Promovează standardizarea metodelor și procedurilor și sprijină entitățile-client cu acțiunile de progres;
• Analizează și monitorizează cheltuielile fabricii împreună cu Controlorul Financiar și conduce acțiunile corective; analizează abaterile de inventar și propune acțiuni corective;
• Oferă analiză în timpul urmăririlor lunare, evidențiind lacunele și ajută la definirea acțiunilor corective.