Skip to main content
EN RO
EN RO

Condiții de utilizare

Prezentul site este deținut de:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

France

Tel: (33) 4 73 32 20 00
Fax: (33) 4 73 32 63

Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 €
855 200 507 RCS Clermont-Ferrand
N° TVA Intracommunautaire : FR33855200507

Denumită în continuare Michelin

Acest site este găzduit de:

LINKBYNET

Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
Franța

Tél : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21

Director de publicație :[Représentant légal]Citiți cu atenție aceste precizări legale înainte de a consulta site-ul.În prezentele condiții de utilizare expresia „prezentul site” se referă laoricare dintre site-urile grupului Michelin.

Dans les présentes conditions d’utilisation, il est fait référence à chacun des sites internet du Groupe Michelin en tant que « le présent site internet ».

ARTICOLUL 1: OBIECT

Prezentele condiții au ca obiect definirea modalităților prin care Michelin pune la dispoziția utilizatorilor prezentul site și a condițiilor în funcție de care aceștia accesează și utilizează acest site (utilizatorul). În cazul oricărei conectări, trebuie respectate prezentele Condiții de utilizare pe care Michelin își rezervă dreptul de a le modifica sau actualiza în orice moment. Accesarea și utilizarea prezentului site presupun acceptarea de către dvs. a prezentelor Condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu clauzele enunțate mai jos, vă recomandăm să nu accesați acest site.

ARTICOLUL 2: ACCESAREA SITE-ULUI

Michelin depune eforturi să mențină accesibilitatea prezentului site, fără a avea însă nicio obligație în acest sens. Precizăm că, în vederea efectuării unor lucrări de mentenanță și actualizare sau din orice alt motiv, în special de natură tehnică, accesul la site poate fi întrerupt. Grupul Michelin nu este în niciun caz responsabil pentru aceste întreruperi și de consecințele care pot decurge din acestea pentru utilizator.
Vă angajați să nu accesați în mod fraudulos site-ul și, în special, serviciile interactive, în cazul în care există astfel de servicii.

ARTICOLUL 3: DESCRIEREA ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI

Michelin pune la dispoziția utilizatorilor prezentul site, care le permite să consulte ofertele de locuri de muncă disponibile în cadrul Michelin, să răspundă la aceste oferte, să trimită o candidatură spontană, să răspundă la cererile utilizatorilor sau să gestioneze alertele e-mail.
Depunerea unei candidaturi, fie că este spontană sau ca răspuns la o ofertă, va fi urmată de trimiterea unei confirmări de primire, în termen de 48 de ore, la adresa e-mail indicată de utilizator.
Când utilizatorul răspunde la o ofertă sau depune o candidatură spontană, Michelin se angajează să îl informeze, într-un termen rezonabil, în legătură cu rezultatul candidaturii sale. După acest termen, dacă utilizatorul nu a primit răspuns de la Michelin, se va considera că nu a fost selectat. Cu toate acestea, Michelin își rezervă dreptul de a lua ulterior legătura cu candidatul în cazul în care profilul său corespunde unei alte oferte. Termenul maxim este de 2 ani cu condiția ca utilizatorul să nu fi solicitat grupului Michelin ștergerea datelor personale.
De asemenea, prin acest site, utilizatorii care doresc acest lucru pot să primească, prin e-mail, ofertele de locuri de muncă ale grupului Michelin, în funcție de anumite criterii definite de ei.
Utilizatorii se angajează să respecte toate reglementările aplicabile în țara în care utilizează serviciile puse la dispoziție pe acest site și în special se obligă să nu transmită documente, date sau informații de natură defăimătoare sau injurioasă, contrafăcute, ilicite, eronate sau falsificate ori care aduc atingere ordinii publice și bunelor moravuri sau funcționării informatice a site-ului.
Michelin își rezervă dreptul de a șterge o candidatură care se dovedește a fi, în mod evident, contrară ordinii publice sau bunelor moravuri sau de a acționa în justiție orice utilizator care a comis un act de natură să încalce prezentele dispoziții sau legile și reglementările în vigoare.

ARTICOLUL 4: DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținuturile (în special date, informații, ilustrații, logouri, mărci, elemente create pentru site etc.) care apar sau sunt disponibile pe acest site sunt protejate prin drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală și sunt proprietatea exclusivă a grupului Michelin. Copierea, reproducerea, reprezentarea, adaptarea, denaturarea, modificarea, difuzarea, integrală sau parțială, a conținutului site-ului Michelin, indiferent prin ce procedeu, sunt acțiuni ilegale. Este permisă realizarea unei singure copii, pe un singur computer, în scopul utilizării exclusiv private a persoanei care realizează copia. Elementele prezentate pe acest site pot fi modificate fără preaviz, sunt puse la dispoziție fără niciun fel de garanție, expresă ori tacită, și nu pot da naștere niciunui drept de despăgubire. Informațiile și imaginile de pe site sunt protejate prin copyright © 2015 Michelin. Logourile sunt mărci înregistrate.

ARTICOLUL 5: UTILIZAREA DOCUMENTELOR

Denaturarea și modificarea conținuturilor și utilizarea acestora în alt scop decât cel permis constituie o încălcare a drepturilor de proprietate ale grupului Michelin sau ale unor terți.
În limitele de mai jos, Michelin vă acordă dreptul de a descărca și difuza conținuturile (i) când funcția de descărcare există, (ii) în scopuri necomerciale, (iii) cu bună credință și (iv) păstrând intacte mențiunile referitoare la proprietate și data publicării online, care apar în respectivele conținuturi, dacă aceste informații sunt disponibile. Acest drept nu trebuie în niciun caz să fie interpretat ca o licență, în special pentru marcă sau logo.

ARTICOLUL 6: LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Documentele și informațiile publicate pe prezentul site sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție expresă ori tacită de niciun fel. Michelin își rezervă dreptul de a modifica sau corecta conținutul site-ului său în orice moment, fără preaviz. Grupul Michelin nu va putea fi tras la răspundere în cazul infectării echipamentelor informatice ale utilizatorilor de internet în urma propagării unui virus sau a altor infecții informatice. Utilizatorul acestui site are obligația de a-și lua toate măsurile adecvate pentru a-și proteja propriile date și/sau programe informatice împotriva infectării cu eventuali viruși care circulă în rețeaua internet. Grupul Michelin nu va putea fi considerat responsabil, în niciun caz, pentru acțiuni care implică o responsabilitate contractuală ori penală, sau pentru orice altă acțiune, pentru daune directe sau indirecte, incidentale sau accesorii, indiferent de natura acestora, sau pentru orice prejudiciu, în special de natură financiară sau comercială, care rezultă din utilizarea site-ului său sau a oricăror informații obținute de pe site-ul său.

ARTICOLUL 7: E-MAILURI

Pentru a coresponda cu grupul Michelin prin e-mail, trebuie să completați formularul de contact de pe acest site.

ARTICOLUL 8: GARANȚIE ȘI RESPONSABILITATE

Conținuturile publicate pe site sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanție expresă ori tacită. Michelin își rezervă dreptul de a modifica, corecta, întrerupe și/sau șterge conținuturile sau de a suspenda accesul la site în orice moment, fără preaviz. Grupul Michelin nu va putea fi tras la răspundere în cazul infectării echipamentelor informatice în urma propagării unui virus sau a altor infecții informatice. Este obligația dvs. de a lua toate măsurile adecvate pentru a vă proteja echipamentele informatice.
Grupul Michelin, angajații săi, furnizorii sau partenerii menționați pe site nu vor putea fi considerați responsabili, în niciun caz, pentru acțiuni care implică o responsabilitate contractuală ori penală, sau pentru orice altă acțiune, pentru daune directe sau indirecte, incidentale sau accesorii, indiferent de natura acestora, sau pentru orice prejudiciu, în special de natură financiară sau comercială, care rezultă din utilizarea site-ului sau a oricăror informații obținute de pe site.
Dacă pe site sunt publicate linkuri simple sau de adâncime către site-uri partenere ale grupului Michelin sau ale unor terți, cu autorizarea necesară a acestora din urmă pentru linkurile în profunzime, Michelin nu deține niciun control asupra acestor site-uri și, în consecință, nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește accesibilitatea, pertinența, disponibilitatea, conținutul, publicitatea, produsele și/sau serviciile disponibile pe aceste site-uri sau pornind de la acestea. Astfel, grupul Michelin nu este responsabil, în niciun fel, pentru daunele directe sau indirecte care pot apărea cu ocazia accesării sau utilizării site-ului partener sau ca urmare a nerespectării unor reglementări de către respectivul site.

ARTICOLUL 9: COMPETENȚA JURISDICȚIONALĂ ȘI LEGEA APLICABILĂ

Legislația aplicabilă prezentului site este legislația Român.